Digipädevused

Kaasaegne inimene peab turvaliselt toime tulema nii interneti keskkondade, kui ka nutiseadmetega. See ei ole kasulik, vaid tänapäeva kohustus.

 

Õppija digipädevusi saab hinnata pädevusmudeli alusel.

 

Õppijatele suunatud pädevusmudelis on viis pädevusvaldkonda – info, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus.